การบริการ > ภาคข้อมูลสถิติ

ภาคข้อมูลสถิติ

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ประจำปี 2000 - 2012

   
โปรดเลือกปี
   
   
สถิติท่าอากาศยาน
 
ที่มา : กรมการบินพลเรือน
หน้าหลัก คำถามที่พบบ่อย ผังเว็บไซต์ ลิงค์ ติดต่อกรม
 
© Copyright Department of Civil Aviation, Thailand, 2005. All Rights Reserved.
71 Soi Ngarmduplee, Rama IV Road, Thung Mahamek, Sathorn, Bangkok, 10120, THAILAND
Tel. +66 (0) 2287-0320-9 Fax. +66 (0) 2286-3373