.: กรมการบินพลเรือน DCA Department of Civil Aviation, Thailand :.


Loading
> สนามบินอนุญาต
> ที่ขึ้นลงชั่วคราว
> ข้อมูลกายภาพท่าอากาศยาน
> เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
> ค่าธรรมเนียมท่าอากาศยาน
> โครงการที่สำคัญ
> เว็บไซต์ท่าอากาศยาน
 
 
  ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ข้อมูลแสดงลักษณะทางภายภาพของท่าอากาศยานอุบลราชธานี

อาคารที่พักผู้โดยสาร (ตร.ม.) พื้นที่รวม     = 15,090
พื้นที่ขาเข้า  = 1,400
พื้นที่ขาออก = 1,103
จำนวนเครื่องบินที่รองรับได้ (เที่ยว/วัน) 40
อาคารที่พักผู้โดยสาร (ตร.ม.) คน/ชม.(เข้า + ออก) = 1,000(500+500) จำนวนผู้โดยสารที่รองรับได้ต่อวัน (คน) 8 ,000
ขนาดทางวิ่ง (เมตร) 45 x 3,000 ขนาดเครื่องบิน-จำนวนหลุมจอด ที่รองรับได้ B737 - 2 , ATR - 1
2 หลุมจอด Airbus 2 ลำ (ชำรุด)

ลานจอดเครื่องบิน (เมตร)

120 x 270 พื้นที่ (ไร่) 3,876

สถิติการขนส่งทางอากาศ

ข้อมูลรายได้ รายจ่ายท่าอากาศยาน

ข้อมูลรายได้
ข้อมูลรายจ่าย

สถานที่ตั้ง

ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
TEL. 045-242206
FAX. 045-244406
เว็บไซต์ -
พิกัด
LAT 15 15 04.59401
LONG 104 52 12.82123
ELEV 119.6899 M.

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น