.: กรมการบินพลเรือน DCA Department of Civil Aviation, Thailand :.


Loading
> สนามบินอนุญาต
> ที่ขึ้นลงชั่วคราว
> ข้อมูลกายภาพท่าอากาศยาน
> เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
> ค่าธรรมเนียมท่าอากาศยาน
> โครงการที่สำคัญ
> เว็บไซต์ท่าอากาศยาน
 
 
  ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน (ภาคใต้)

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

ข้อมูลแสดงลักษณะทางภายภาพของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

อาคารที่พักผู้โดยสาร (ตร.ม.) พื้นที่รวม     = 7,985
พื้นที่ขาเข้า  = 375
พื้นที่ขาออก = 375
จำนวนเครื่องบินที่รองรับได้ (เที่ยว/วัน) 32
อาคารที่พักผู้โดยสาร (ตร.ม.) คน/ชม.(เข้า + ออก) = 313(188+125) จำนวนผู้โดยสารที่รองรับได้ต่อวัน (คน) 2 ,504
ขนาดทางวิ่ง (เมตร) 45 x 2,100 ขนาดเครื่องบิน-จำนวนหลุมจอด ที่รองรับได้ B737 - 2 ,ATR 72 -2 , H - 2

ลานจอดเครื่องบิน (เมตร)

85 x 200 พื้นที่ (ไร่) 1,814

สถิติการขนส่งทางอากาศ

ข้อมูลรายได้ รายจ่ายท่าอากาศยาน

ข้อมูลรายได้
ข้อมูลรายจ่าย

สถานที่ตั้ง

ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
TEL. 075-369541
FAX. 075-369542
เว็บไซต์ -
พิกัด
LAT 08 32 22.62010
LONG 99 56 41.01029
ELEV 3.827 M.

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น