.: กรมการบินพลเรือน DCA Department of Civil Aviation, Thailand :.


Loading
ประวัติความเป็นมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรม
ผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัด
ตราสัญลักษณ์
รายงานประจำปี
ติดต่อกรม
 
 
  เกี่ยวกับกรม (About DCA)

ติดต่อกรม


กรมการบินพลเรือน
ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 (0) 2287-0320-9
โทรสาร: +66 (0) 2286-3373
AFTN: VTBAYAYA


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

เส้นทางถนนพระราม 4 (ซอยงามดูพลี)
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลุมพินี (หน้าซอยงามดูพลี)
รถเมล์ สาย 74 47 109 115 13 14 ปอ.507 ปอ.50 ปอ.22 ปอพ.117-1

เส้นทางซอยสวนพลู
รถเมล์ สาย 67 62 ปอ.22

เส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์ ตามแสดงในรูป
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 23 พ.ค. 2556 ข้อมูลโดย สบก.